Advies

Zoekt u hulp bij het melden van een misstand op uw werk? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Op deze pagina leggen wij stap voor stap uit wat u dan het beste kunt doen.

Werkrelatie

Het Huis voor Klokkenluiders kan helpen bij het aankaarten van een maatschappelijke misstand op het werk. Er moet dan wel sprake zijn van een werkrelatie tussen u en de organisatie waar de situatie zich voordoet.

Er is sprake van een werkrelatie wanneer u:

 • In dienst bent of bent geweest bij de organisatie waar de situatie zich voordoet.
 • Daar als zzp-er, uitzendkracht, stagiair of vrijwilliger werkt of heeft gewerkt.
 • Via uw eigen werkgever direct te maken heeft met de organisatie waar de situatie zich voordoet.

Maatschappelijke misstand

De situatie die u wilt aankaarten moet ook gaan over een maatschappelijke misstand. Meestal gaat de situatie dan meerdere mensen aan, komt het regelmatig voor en kan het ernstige gevolgen hebben. Ook is er sprake van één of meer van de volgende kenmerken:

 • Er is sprake van overtreding van de wet.
 • Er is of dreigt gevaar voor de volksgezondheid.
 • Er is of dreigt gevaar voor de veiligheid van personen.
 • Er is of dreigt gevaar voor de aantasting van het milieu.
 • Er is of dreigt gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten.

Redelijk vermoeden

Daarnaast is het belangrijk dat u de situatie niet alleen van horen zeggen hebt. Om een melding te kunnen doen is het nodig dat u zelf dingen hebt gezien of stukken heeft waaruit de maatschappelijke misstand blijkt. In de wet heet dat ‘vermoeden gebaseerd op redelijke gronden’.

Wanneer kunt u niet bij ons terecht?

Niet alles is een maatschappelijke misstand, hoe vervelend de situatie ook kan zijn. Enkele voorbeelden:

 • U heeft een persoonlijk geschil met uw werkgever, zonder dat sprake is van een mogelijke maatschappelijke misstand. In dat geval kunt u zich vaak het beste wenden tot een advocaat.
 • De leiding(gevende) neemt een besluit waar u het niet mee eens bent, zonder dat er meer aan de hand is. Ook in dat geval kunt u zich in eerste instantie het beste wenden tot uw leidinggevende zelf.
 • Er is wel sprake van een mogelijke maatschappelijke misstand, maar niet op of via uw werk. In dat geval kunt u zich het beste wenden tot de organisatie of instantie die daarover gaat.

Contact opnemen met de afdeling Advies.

Wij raden u aan om in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen. Dat kan via ons telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.00 uur. U kunt ons bereiken op telefoon 088 – 1331 030 of 0800 – 9015 (gratis).

Wilt u een adviesverzoek indienen, dan verzoeken wij u vriendelijk om dat via de onderstaande beveiligde link te doen:

Klik hier om een adviesverzoek (externe link) in te dienen. Heeft u al een adviesverzoek ingediend maar wilt u aanvullende documenten aanleveren, klik dan hier (externe link).

De adviseurs streven ernaar om uw zaak zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Soms kunnen zich echter pieken voordoen in het aantal adviesverzoeken. Omdat deze stuk voor stuk zorgvuldig worden bekeken, kan het dan even duren voordat wij aan uw zaak toekomen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Wat kunnen de adviseurs van het Huis voor Klokkenluiders voor mij doen?

Zij kunnen u adviseren over het doen van een melding en de risico’s daarvan. Als u de melding wilt doorzetten kunnen zij daarbij helpen. Ook kunnen zij u vertellen welke vervolgstappen u het beste kunt nemen. Het contact tussen u en de adviseur is strikt vertrouwelijk.

Wanneer u langere tijd met een vervelende situatie geconfronteerd wordt waar u geen raad mee weet, of u ondervindt nadelen van het aankaarten van een mogelijke misstand, kan dat veel stress opleveren. De adviseurs bieden daarom ook een luisterend oor. U staat er dus niet meer alleen voor. Ook beschikt het Huis over de mogelijkheid voor psychosociale hulp wanneer u daar behoefte aan heeft.

U bepaalt de stappen

Het Huis neemt geen meldingen van werknemers over. U bent namelijk degene die de werkrelatie heeft met de organisatie. U bepaalt dus ook zelf welke stappen u onderneemt. Als u om welke reden dan ook niet verder wil met het doen van een melding, dan is die keuze aan u. Het advies is kosteloos en strikt vertrouwelijk.

Hoe gaat het doen van een melding in het algemeen in zijn werk?

Het uitgangspunt is dat de melding eerst intern wordt gedaan, tenzij dat redelijkerwijs niet van u kan worden gevraagd. Bijvoorbeeld als de melding gaat over de hoogste leiding van de organisatie. Wij raden u aan om al voor het doen van de interne melding contact met ons op te nemen.

Voor iedere organisatie met meer dan 50 werknemers geldt sinds 1 juli 2016 de wettelijke plicht om een interne meldregeling (of klokkenluidersregeling) te hebben. Daarin kunt u lezen bij wie u de interne melding moet doen en hoe daarmee zal worden omgegaan. Meestal is de interne meldregeling terug te vinden op de website of het intranet van uw organisatie. De organisatie is verplicht uw melding vertrouwelijk te behandelen.

Ook als uw organisatie geen interne meldregeling heeft, moet eerst een interne melding worden gedaan. Door eerst een interne melding te doen voorkomt u dat u het verwijt krijgt dat u uw geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Bovendien bent u dan wettelijk beschermd tegen benadeling door de werkgever als gevolg van het doen van die melding.

Hoe verloopt het verder?

Dat verschilt per situatie. Als de maatschappelijke misstand op uw werk na een interne melding serieus wordt onderzocht en goed wordt aangepakt, dan is de misstand opgelost. Zo niet, dan kunt u overwegen om een externe melding te maken. Ook hier kunnen de adviseurs van het Huis u bij helpen.

Het zoeken van de publiciteit raden wij in zijn algemeenheid niet aan. U loopt dan namelijk het risico uw geheimhoudingsplicht te schenden en uw wettelijke bescherming tegen benadeling te verspelen.

Meer weten? Bekijk hier het adviesprotocol van het Huis voor Klokkenluiders.

 

 

 

 

Deel via: