Advies & hulp

Gratis advies en hulp bij een werkgerelateerde misstand

Overweegt u een misstand gerelateerd aan uw werk te melden? Dan bent u aan het juiste adres bij het Huis voor Klokkenluiders. Het maakt niet uit of u in loondienst bent, vrijwilliger bent of tijdelijke medewerker zoals stagiair of zzp’er: u kunt bij ons terecht voor advies.

Bepalen of er sprake is van een misstand

Als een collega een keer een fout maakt, is dat nog geen misstand. Een persoonlijk arbeidsconflict ook niet. Een misstand is een ernstige situatie die meerdere mensen treft. Een milieudelict bijvoorbeeld, of fraude. Medewerkers van het Huis kunnen u precies vertellen of het in uw geval mogelijk gaat om een werkgerelateerde misstand.

Goede voorbereiding

Melding maken van een misstand doet niemand in een opwelling. Meestal sleept iets al langere tijd en heeft u al pogingen gedaan om het intern op te lossen. Het is verstandig om alles waarvan u denkt dat het te maken heeft met de misstand, te verzamelen. Een adviseur van het Huis kan zo beter inschatten of er goede gronden zijn om te spreken van een werkgerelateerde misstand.

Deskundig advies

Adviseurs van het Huis voor Klokkenluiders kennen de wet en hebben veel ervaring met klokkenluiderszaken. Zij kunnen het volgende voor u doen:

  • inschatten of er wel of niet sprake kan zijn van een werkgerelateerde misstand en u eventueel doorverwijzen naar de instantie waar u een melding kunt doen,
  • advies geven over de procedure rond het maken van een interne melding,
  • advies geven over het omgaan met de mogelijke gevolgen van een interne melding,
  • u wegwijs maken in de rechten en plichten die u heeft als werknemer en klokkenluider.

Wat de adviseurs van het Huis niet voor u kunnen doen: juridische bijstand verlenen, bijvoorbeeld u tijdens een hoorzitting bijstaan. Voor juridische bijstand heeft u een advocaat nodig of bijvoorbeeld iemand van de vakbond.

Psychosociale hulp

Melding maken van een misstand doet u in het algemeen belang. Het is dan ook wettelijk geregeld dat uw werkgever u hierom niet mag benadelen. Toch kan klokkenluiden vervelende gevolgen hebben en stress met zich meebrengen. U kunt bijvoorbeeld in een gewetensconflict terecht komen omdat u zich loyaal wilt opstellen naar uw werkgever, maar óók het algemeen belang wilt dienen. Bij het Huis voor Klokkenluiders kunnen wij u psychosociale ondersteuning bieden.

Deel via: