Over de organisatie

Vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis

Het Huis voor Klokkenluiders is er voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden. Binnen de overheid en het bedrijfsleven. Dit kunnen werknemers in loondienst zijn, maar ook ex-werknemers, zzp’ers, uitzendkrachten en vrijwilligers. Wij adviseren, ondersteunen, en doen indien nodig onderzoek. Ook geven wij voorlichting over klokkenluiden en integriteit aan werknemers en werkgevers. Onze dienstverlening is vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis. Het Huis wil zo bijdragen aan het beëindigen van misstanden.

Onafhankelijk bestuur

Het Huis voor Klokkenluiders is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Omdat de onafhankelijkheid van het Huis van groot belang is, zijn een aantal wettelijke bepalingen niet van toepassing op het Huis. Zo kan de minister van BZK niet het beleid van het Huis bepalen. Ook besluiten die het bestuur neemt, kan hij niet terugdraaien. Een ander belangrijk punt is dat de minister géén inlichtingen kan vragen aan het Huis over concrete klokkenluiderszaken.

Bestuurstaken

Het bestuur van het Huis is onder andere verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het ontwikkelen van beleid en strategie. De bestuursleden worden door de minister van BZK  voor 4 jaar benoemd. Het bestuur rapporteert aan de Eerste en Tweede Kamer en stelt een jaarverslag op, met name over het financiële beheer. Belangrijk daarbij is dat de verstrekte informatie nooit te herleiden is tot een persoon op het gebied van klokkenluiden.

Het bestuur bestaat uit:

  1. Paul Loven, voorzitter
  2. Edith Snoeij, vicevoorzitter en bestuurslid Advies
  3. Kitty Nooy, bestuurslid Advies
  4. Gerrit de Wit, bestuurslid Onderzoek
  5. Anne Mieke Zwaneveld, bestuurslid Onderzoek

De bestuursleden zijn ieder voor een gedeelte van hun tijd aan het Huis verbonden; zij vervullen ook andere (neven)functies. Hier vindt u de lijst met (neven)functies.

Bureau

Naast het bestuur bestaat het Huis uit een bureau. Bij het bureau werken 15 mensen. Zij zijn verdeeld over een afdeling Advies, een afdeling Onderzoek en een Kenniscentrum. Het bureau wordt geleid door een directeur en ondersteund door een kleine staf met onder andere een communicatieadviseur en een secretariaat.

De afdeling Advies adviseert mensen die een werkgerelateerde misstand vermoeden. Bij de afdeling Advies werken ook deskundigen die gespecialiseerd zijn in het bieden van psychosociale hulp aan klokkenluiders.

De onderzoekers van de afdeling Onderzoek kunnen op verzoek van een klokkenluider onderzoek verrichten naar een werkgerelateerde misstand. Als het Huis van meerdere kanten signalen ontvangt over een misstand bij een organisatie, kan het Huis op eigen initiatief onderzoek doen.

De afdelingen Advies en Onderzoek werken onafhankelijk van elkaar. De afdelingen wisselen onderling geen gegevens uit over concrete klokkenluiderszaken.

De afdeling Kennis & Preventie ontwikkelt handreikingen en praktische instrumenten voor werkgevers. Bestuurders en organisaties worden zo ondersteund bij het bevorderen van een integere bedrijfscultuur.

Samenwerkingsprotocollen

Het Huis voor Klokkenluiders heeft met een aantal organisaties afspraken gemaakt over de manier van samenwerken. Dit zijn het Openbaar Ministerie en de Nationale Ombudsman.

Het samenwerkingsprotocol met het Openbaar Ministerie vindt u hier

Het samenwerkingsprotocol met de Nationale Ombudsman vindt u hier.

Nieuwe organisatie

Het Huis voor Klokkenluiders is gestart op 1 juli 2016. In deze nieuwe organisatie zijn het Adviespunt Klokkenluiders en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid samengevoegd. Ook heeft het Huis een aantal taken overgenomen van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. Deze drie organisaties zijn per 1 juli 2016 opgehouden te bestaan.

Deel via: