Over de organisatie

Onafhankelijk, zorgvuldig en rechtvaardig

Het Huis voor Klokkenluiders is er voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden. Dit kunnen werknemers in loondienst zijn, maar ook ex-werknemers, zzp’ers, uitzendkrachten en vrijwilligers. Wij adviseren, ondersteunen, en doen indien nodig onderzoek. Ook geven wij voorlichting over klokkenluiden en integriteit aan werkgevers. Onze dienstverlening is vertrouwelijk, onafhankelijk en kosteloos.

Het Huis voor Klokkenluiders wil zo op een onafhankelijke, zorgvuldige en rechtvaardige manier bijdragen aan het voorkomen en oplossen van misstanden binnen de werksfeer.

Onafhankelijk bestuur

Het Huis voor Klokkenluiders is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het Huis legt daarbij alleen verantwoording af aan de minister van BZK over de financiële bedrijfsvoering. De minister van BZK kan echter niet het beleid van het Huis bepalen. Ook besluiten die het bestuur neemt, kan hij niet terugdraaien. Een ander belangrijk punt is dat de minister géén inlichtingen mag vragen over zaken die het Huis behandelt.

Bestuurstaken

De bestuursleden van het Huis voor Klokkenluiders worden bij Koninklijk Besluit benoemd. Het bestuur rapporteert rechtstreeks aan de Eerste en Tweede Kamer. Belangrijk is daarbij dat de verstrekte informatie nooit te herleiden is tot concrete klokkenluiderszaken.

Binnen het Huis geldt de regel dat bestuursleden en/of adviseurs en onderzoekers zelf geen betrokkenheid mogen hebben (gehad) bij specifieke klokkenluiderszaken. Wanneer dat wel het geval is, of wanneer deze persoon werkzaam is geweest bij de betrokken werkgever, dan geldt er een interne meldplicht. Het bestuurslid of de medewerker wordt dan uitgesloten van advies- en onderzoekstaken die betrekking hebben op de specifieke klokkenluiderszaak.

Erwin Muller vervult momenteel de functie van interim-bestuurder van het Huis voor Klokkenluiders. Hij vervult deze functie voor onbepaalde tijd, totdat het nieuwe bestuur is aangetreden. Erwin Muller vervult de volgende (neven)functies.

Bureau

Bij het bureau werken 16 mensen. Zij zijn verdeeld over een afdeling Advies, een afdeling Onderzoek, een afdeling Kennis & Preventie en een kleine staf met onder andere een communicatieadviseur. Het bureau wordt geleid door een directeur.

De afdeling Advies adviseert mensen die een werkgerelateerde misstand vermoeden. Bij deze afdeling staat de begeleiding van de klokkenluider centraal.

De afdeling Onderzoek kan op verzoek van een klokkenluider onderzoek verrichten naar een werkgerelateerde misstand, of naar de behandeling door de werkgever naar aanleiding van het melden van een misstand. Bij deze afdeling staat het verrichten van onafhankelijk onderzoek centraal.

De afdelingen Advies en Onderzoek werken onafhankelijk van elkaar. De afdelingen wisselen onderling geen gegevens uit.

De afdeling Preventie ontwikkelt handreikingen en praktische instrumenten voor werkgevers. Bestuurders en organisaties worden zo ondersteund bij het bevorderen van een integere bedrijfscultuur.

Samenwerkingsprotocollen

Het Huis voor Klokkenluiders heeft met een aantal organisaties afspraken gemaakt over de manier van samenwerken. Dit zijn het Openbaar Ministerie en de Nationale Ombudsman.

Het samenwerkingsprotocol met het Openbaar Ministerie vindt u hier

Het samenwerkingsprotocol met de Nationale Ombudsman vindt u hier.

Deel via: