Bestuur

Onafhankelijk bestuur

Het Huis voor Klokkenluiders is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het Huis legt daarbij alleen verantwoording af aan de minister van BZK over de financiële bedrijfsvoering. De minister van BZK kan echter niet het beleid van het Huis bepalen. Ook besluiten die het bestuur neemt, kan hij niet terugdraaien. Een ander belangrijk punt is dat de minister géén inlichtingen mag vragen over zaken die het Huis behandelt.

Bestuurstaken

De bestuursleden van het Huis voor Klokkenluiders worden bij Koninklijk Besluit benoemd. Het bestuur rapporteert rechtstreeks aan de Eerste en Tweede Kamer. Belangrijk is daarbij dat de verstrekte informatie nooit te herleiden is tot concrete klokkenluiderszaken.

Verschoning

Binnen het Huis geldt de regel dat bestuursleden en/of adviseurs en onderzoekers zelf geen betrokkenheid mogen hebben (gehad) bij specifieke klokkenluiderszaken. Wanneer dat wel het geval is, of wanneer deze persoon werkzaam is geweest bij de betrokken werkgever, dan geldt er een interne meldplicht. Het bestuurslid of de medewerker wordt dan uitgesloten van advies- en onderzoekstaken die betrekking hebben op de specifieke klokkenluiderszaak.

Bestuur

Wilbert Tomesen – Voorzitter en interim-bestuurslid afdelingen Onderzoek en Preventie. Wilbert Tomesen vervult momenteel de volgende (neven)functies.

Theo Camps – Bestuurslid afdeling Advies. Theo Camps vervult de volgende (neven)functies.

Bestuursreglement 

Het bestuursreglement van het Huis voor Klokkenluiders vindt u hier.

Deel via: