Bestuur

Onafhankelijk bestuur

Het Huis voor Klokkenluiders is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het Huis legt daarbij alleen verantwoording af aan de minister van BZK over de financiële bedrijfsvoering. De minister van BZK kan echter niet het beleid van het Huis bepalen. Ook besluiten die het bestuur neemt, kan hij niet terugdraaien. Een ander belangrijk punt is dat de minister géén inlichtingen mag vragen over zaken die het Huis behandelt.

Bestuurstaken

De bestuursleden van het Huis voor Klokkenluiders worden bij Koninklijk Besluit benoemd. Het bestuur rapporteert rechtstreeks aan de Eerste en Tweede Kamer. Belangrijk is daarbij dat de verstrekte informatie nooit te herleiden is tot concrete klokkenluiderszaken.

Verschoning

Binnen het Huis geldt de regel dat bestuursleden en/of adviseurs en onderzoekers zelf geen betrokkenheid mogen hebben (gehad) bij specifieke klokkenluiderszaken. Wanneer dat wel het geval is, of wanneer deze persoon werkzaam is geweest bij de betrokken werkgever, dan geldt er een interne meldplicht. Het bestuurslid of de medewerker wordt dan uitgesloten van advies- en onderzoekstaken die betrekking hebben op de specifieke klokkenluiderszaak.

Bestuur

Wilbert Tomesen, voorzitter

Wilbert Tomesen is voorzitter sinds 1 juli 2018. Daarvoor was hij vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en (hoofd)officier van justitie. Wilbert Tomesen vervult momenteel een aantal (neven)functies.

Peter van der Meij, bestuurslid afdeling Advies

Peter van der Meij is bestuurslid Advies sinds 11 maart 2019. Daarvoor was hij COO/CFO van Ecorys B.V. en onder meer werkzaam bij NautaDutilh, Capgemini en EY Consulting. Peter van der Meij vervult momenteel een aantal (neven)functies.

Martine Bouman, bestuurslid afdeling Onderzoek

Martine Bouman is bestuurslid Onderzoek sinds 11 maart 2019. Martine Bouman is oprichter en wetenschappelijk directeur van het Centrum Media & Gezondheid. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar Entertainment Media and Social Change aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Martine Bouman vervult momenteel een aantal (neven)functies.

Bestuursreglement 

Het bestuursreglement van het Huis voor Klokkenluiders vindt u hier.

Deel via: