Bestuur

Onafhankelijk bestuur

Het Huis voor Klokkenluiders is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het Huis legt daarbij alleen verantwoording af aan de minister van BZK over de financiële bedrijfsvoering. De minister van BZK kan echter niet het beleid van het Huis bepalen. Ook besluiten die het bestuur neemt, kan hij niet terugdraaien. Een ander belangrijk punt is dat de minister géén inlichtingen mag vragen over zaken die het Huis behandelt.

Bestuurstaken

De bestuursleden van het Huis voor Klokkenluiders worden bij Koninklijk Besluit benoemd. Het bestuur rapporteert rechtstreeks aan de Eerste en Tweede Kamer. Belangrijk is daarbij dat de verstrekte informatie nooit te herleiden is tot concrete klokkenluiderszaken.

Binnen het Huis geldt de regel dat bestuursleden en/of adviseurs en onderzoekers zelf geen betrokkenheid mogen hebben (gehad) bij specifieke klokkenluiderszaken. Wanneer dat wel het geval is, of wanneer deze persoon werkzaam is geweest bij de betrokken werkgever, dan geldt er een interne meldplicht. Het bestuurslid of de medewerker wordt dan uitgesloten van advies- en onderzoekstaken die betrekking hebben op de specifieke klokkenluiderszaak.

Erwin Muller vervult momenteel de functie van interim-bestuurder van het Huis voor Klokkenluiders en is tevens interim-bestuurder van de afdeling Onderzoek. Hij vervult deze taken voor onbepaalde tijd, totdat het nieuwe bestuur is aangetreden. Erwin Muller vervult de volgende (neven)functies.

Theo Camps vervult momenteel de functie van interim-bestuurder van de afdeling Advies. Ook hij vervult deze taken voor onbepaalde tijd, totdat het nieuwe bestuur is aangetreden. Theo Camps vervult de volgende (neven)functies.

Deel via: