Bureau

Bij het bureau werken 16 mensen. Zij zijn verdeeld over een afdeling Advies, een afdeling Onderzoek, een afdeling Kennis & Preventie en een kleine staf met onder andere een communicatieadviseur. Het bureau wordt geleid door een directeur.

De afdeling Advies adviseert mensen die een werkgerelateerde misstand vermoeden. Bij deze afdeling staat de begeleiding van de klokkenluider centraal.

De afdeling Onderzoek kan op verzoek van een klokkenluider onderzoek verrichten naar een werkgerelateerde misstand, of naar de behandeling door de werkgever naar aanleiding van het melden van een misstand. Bij deze afdeling staat het verrichten van onafhankelijk onderzoek centraal.

De afdelingen Advies en Onderzoek werken onafhankelijk van elkaar. De afdelingen wisselen onderling geen gegevens uit.

De afdeling Preventie ontwikkelt handreikingen en praktische instrumenten voor werkgevers. Bestuurders en organisaties worden zo ondersteund bij het bevorderen van een integere bedrijfscultuur.

Samenwerkingsprotocol Openbaar Ministerie

Het Huis voor Klokkenluiders heeft een samenwerkingsprotocol opgesteld met het Openbaar Ministerie. Het samenwerkingsprotocol vindt u hier.

Deel via: