De Meldregeling

Sinds 1 juli 2016 geldt voor alle organisaties met meer dan vijftig werknemers de plicht tot het invoeren van een interne procedure voor het melden van misstanden. In zo’n meldregeling moet onder meer staan in welke gevallen er gemeld kan worden, bij wie dat kan en hoe er met de melding wordt omgegaan. Ook moet de melding vertrouwelijk worden behandeld. Werkgevers zijn verplicht om de meldregeling bij iedere medewerker onder de aandacht te brengen.

Waardevolle signalen

Een goede meldregeling zorgt ervoor dat een werknemer een mogelijke misstand binnen de organisatie vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig kan melden. Het voorkomt dat verkeerde ontwikkelingen nodeloos escaleren en voorziet in een betere bescherming van de melder tegen eventuele nadelen van het melden.

Een goed functionerende meldregeling staat niet op zichzelf. Professioneel integriteitsbeleid omvat onder meer een gedragscode, vastgesteld integriteitsbeleid en het aanwijzen van een verantwoordelijke daarvoor. Inbedding in een breder kader zorgt dus voor een professionele aanpak. Al met al heeft dit een positief effect op de werksfeer, de arbeidsmotivatie, het vertrouwen in de organisatie en de organisatiecultuur in het algemeen.

Onderzoek

Recentelijk deed het Huis voor Klokkenluiders onderzoek naar de invoering van de verplichte meldregeling, aanvullend integriteitsbeleid en de beleving van de organisatiecultuur. Dat leverde opmerkelijke resultaten op:

  • 79% van de organisaties heeft op dit moment een meldregeling, maar 48% heeft een regeling die voldoet aan de huidige wet.
  • De semipublieke sector loopt met 58% voorop, gevolgd door de publieke sector (45%) en de private sector (42%). De private sector kent momentel de grootste toename van het aantal actuele meldregelingen: sinds 1 juli 2016 heeft 25% er een ingevoerd.
  • In 89% van de organisaties is een vertrouwenspersoon aanwezig. De vertrouwenspersoon is echter nog wel onvoldoende zichtbaar en geniet nog te weinig vertrouwen.
  • 80% heeft een interne gedragscode. Deze zijn nog wel in onvoldoende mate geactualiseerd. Slechts 60% van de werkgevers heeft een intern onderzoeksprotocol.
  • 46% van de organisaties heeft het integriteitsbeleid schriftelijk vastgelegd; 47% beschikt over een ethiek-, compliance of integriteitsfunctionaris.

Meer lezen? Bekijk dan hier de Verkenning meldprocedures en integriteitsvoorzieningen 2017 of download de brochure.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel via: