Disclaimer

De website van het Huis voor Klokkenluiders is uitsluitend bedoeld ter informatie van (potentiĆ«le) klokkenluiders, werkgevers en andere geĆÆnteresseerden. De informatie heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als een door het Huis geformuleerd advies over een specifieke situatie of bepaalde misstand. De informatie op de website van het Huis kan nooit worden beschouwd als een vervanging van professioneel en persoonlijk advies. U wordt ten stelligste geadviseerd om advies op maat in te winnen bij het Huis voor Klokkenluiders, of om anderszins advies in te winnen, voordat u enige actie onderneemt over kwesties waarbij de informatie van deze website relevant kan zijn.

De website van het Huis voor Klokkenluiders wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij het Huis streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Voor het geval u via de website van het Huis voor Klokkenluiders naar andere websites gaat, wijst het Huis u erop dat die websites zijn samengesteld door andere organisaties en dat het Huis voor Klokkenluiders niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Het Huis voor Klokkenluiders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met onze communicatieadviseur, Arjen Wilbers via arjen.wilbers@huisvoorklokkenuiders.nl.

Deel via: