19 resultaten gevonden

 • PublicatiesRapporten

  MVO Nederland (2017) – Trendrapport

  Het MVO Trendrapport 2017 biedt inzicht in trends en ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)  binnen alle sectoren, thema’s en beroepsgroepen.

  Bekijk bestand
 • Publicaties

  Eerlijk zaken doen zonder corruptie (2017)

  De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven willen gezamenlijk de buitenlandse corruptie tegengaan. Hiervoor werken de organisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en ICC Nederland samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken. Deze brochure gaat over wat u kunt doen als u met corruptie wordt geconfronteerd.

  Bekijk bestand
 • PublicatiesResearch

  BZK (2016) – Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur

  Deze monitor biedt zicht op de stand van zaken op het gebied van veiligheid en integriteit in het openbaar bestuur en heeft betrekking op politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers bij de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen.

  Bekijk bestand
 • Publicaties

  Huberts (2016) – Integrity Management in the Public Sector

  Dit boek biedt inzicht in de Nederlandse aanpak op gebied van integriteitsmanagement en beschrijft hoe het Nederlandse integriteitssysteem werkt vanuit drie perspectieven: het nationale perspectief, het perspectief van diverse Nederlandse organisaties en vanuit een academisch perspectief.

  Bekijk bestand
 • Publicaties

  Zweegers, Hoekstra en Talsma (2016) – Integriteit, misstanden en de WOR

  Per 1 juli 2016 is de wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet raakt direct aan het werk van de ondernemingsraad. Maar wat zijn eigenlijk misstanden en hoe verhouden deze zich tot het begrip integriteit? Uit welke elementen bestaat een meldregeling en wat betekent dit voor de medewerkers? Welke preventieve maatregelen kan een organisatie op dat vlak nemen en wat is de rol van de ondernemingsraad daarbij?

  Bekijk bestand

bekijk meer