Klachten

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wilt u hierover een klacht indienen? Dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van het bestuur, Paul Loven. U kunt uw klacht per e-mail sturen aan:

paul.loven@huisvoorklokkenluiders.nl

Of per post naar:

Maliebaan 72
3581 CV Utrecht

Deel via: