Klachten

Heeft u een klacht over hoe (een medewerker van) het Huis voor Klokkenluiders zich heeft gedragen? Hier leggen wij u uit hoe u dat het beste kunt doen.

Mondelinge oplossing

Het Huis voor Klokkenluiders neemt telefonisch contact met u op om te kijken of we uw klacht direct mondeling kunnen oplossen. Lukt dit niet, dan krijgt u een ontvangstbevestiging.

Hoorzitting

De medewerker over wie u klaagt, krijgt uw klacht te zien en de kans om hierop te reageren. Wij laten u deze reactie weten. U krijgt ook de mogelijkheid uw klacht toe te lichten tijdens een hoorzitting bij het Huis voor Klokkenluiders. Van deze hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

Termijn

Het Huis voor Klokkenluiders streeft ernaar uw klacht binnen 6 weken af te handelen. Halen wij deze termijn wegens omstandigheden niet, dan kunnen wij deze met maximaal 4 weken verlengen.

Klachtbehandelaar

Uw klacht wordt behandeld door een medewerker van het Huis voor Klokkenluiders die niet betrokken was bij de gedraging waarover u klaagt. Het Huis voor Klokkenluiders kan, indien het dit noodzakelijk acht, een klachtadviespersoon of klachtadviescommissie belasten met de behandeling van en de advisering over uw klacht.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door het Huis voor Klokkenluiders? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Algemene wet bestuursrecht

De procedure zoals hierboven beschreven, is in overeenstemming met hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Klachtenregeling

Voor meer informatie over de behandeling van klachten door het Huis voor Klokkenluiders kunt u de hier bijgevoegde klachtenregeling Huis voor Klokkenluiders lezen.

Klacht indienen

Dan kunt u hier een klacht indienen.

Wilt u naar aanleiding van een al ingediende klacht aanvullende documenten sturen? Klik dan hier.

U kunt uw klacht of aanvullende documenten ook per post versturen naar:

Huis voor Klokkenluiders

T.a.v. de klachtencoördinator

Postbus 10088, 3505 AB UTRECHT

Vermeld in uw schriftelijke klacht in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw e-mailadres (indien beschikbaar);
  • de datum;
  • een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt;
  • de naam van degene(n) tegen wie de klacht is gericht.

Deel via: