Twee onderzoeksrapporten van het Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders heeft twee onderzoeken naar meldingen over vermoedens van misstanden gepubliceerd.

Het gebruik van een keurmerk 

Publicatiedatum: 1 mei 2019

Een werknemer bij een bedrijf in industriële verpakkingen meldde dat de verpakkingen met een keurmerk toch mankementen vertoonden. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen zou dat gevaar op kunnen leveren. Het was terecht dat de klokkenluider zijn vermoedens uitte, maar hij kreeg toch ontslag.

Bekijk hier het nieuwsbericht en het onderzoeksrapport.

De stort van grond uit sloten en bermen

Publicatiedatum: 1 mei 2019

Een werknemer van een gemeente deed een melding over het storten van grond door die gemeente. Het Huis voor Klokkenluiders heeft de werknemer niet als ‘klokkenluider’ aangemerkt. Bovendien stond zijn ontslag los van zijn melding. Zijn ontslag was het gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding.

Bekijk hier het nieuwsbericht  en het onderzoeksrapport.

Deel via: