Vacature Onderzoeker

Onderzoeker Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders is bedoeld voor alle werknemers in Nederland die melding willen doen van (een vermoeden van) een misstand. Als er geen interne of externe onderzoeksmogelijkheden meer zijn, kan het Huis zelf onafhankelijk onderzoek verrichten. En als onderzoeker binnen de afdeling Onderzoek draag jij daaraan bij.

Je bent een doortastende onderzoeker en kunt het proces van onderzoek naar een vermoeden van een misstand optimaal uitvoeren en begeleiden, inclusief het onderzoek naar de bejegening van een melder. Jouw kennis ligt op het beleidsterrein klokkenluiden, maar ook op het vlak van integriteit.

Daarnaast beschik je over een brede maatschappelijke kennis van diverse sectoren van de openbare dienst en/of het bedrijfsleven. En je hebt ervaring in het zelfstandig uitvoeren van persoons- of zaakgericht onderzoek, vanuit een juridische achtergrond of vanuit een andere relevante discipline.

Als onderzoeker bij het Huis voor Klokkenluiders richt je je op het zelfstandig opzetten en uitvoeren van (gecompliceerde) feitenonderzoeken. Deze vinden plaats door dossieronderzoek, maar ook door het verhoren van getuigen en onderzoek ter plaatse. De onderzoeken spelen zich af in een politiek- en/of maatschappelijk gevoelige omgeving.

Bij het uitvoeren van de onderzoeken maak je gebruik van de wettelijk toegekende onderzoeksbevoegdheden. Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek stel je een rapport op. Naast je onderzoeksbevindingen en conclusies, bevat het rapport gerichte aanbevelingen. Je speelt als onderzoeker ook een rol bij de latere monitoring. En je draagt bij aan de beleidsontwikkeling van het Huis.

Kijk hier voor de uitgebreide vacaturetekst.

Deel via: