Onderzoek naar een misstand

Onderzoek door juiste instantie

Als u een melding van een misstand doet, kan er een onderzoek volgen. Onze adviseurs kunnen u informeren in welke gevallen dat mogelijk is. Welke instantie het onderzoek in uw geval doet, hangt af van wat er aan de hand is en de sector waar u werkt. Het Huis voor Klokkenluiders kan u doorverwijzen naar het juiste meldpunt en u vertellen hoe zo’n onderzoek in zijn werk gaat. Ook krijgt u advies over de mogelijke consequenties van een onderzoek voor uw persoonlijke situatie. Het Huis kan soms ook zelf onderzoek doen.

Melding of gedrag werkgever onderzoeken

Als het Huis zelf onderzoek doet, gebeurt dat door onderzoekers van het Huis voor Klokkenluiders. Zij kunnen de situatie op uw werk onderzoeken. Het team onderzoekers doet dit onderzoek helemaal onafhankelijk.

U kunt in twee gevallen een verzoek indienen voor een onderzoek:

  1. U denkt dat er iets ernstig mis is op uw werk. Intern heeft u dit al aangekaart, maar er wordt niets gedaan met uw melding.
  2. U vindt dat uw werkgever u benadeeld heeft omdat u een melding heeft gedaan.

In beide gevallen kunt u zich het beste wenden tot een van de adviseurs van het Huis. Zij kunnen u vertellen hoe u zo’n verzoek moet indienen bij het onderzoeksteam.

Vertrouwelijkheid

Adviseurs van het Huis mogen geen informatie geven aan de onderzoekers binnen het Huis. Wat u bespreekt met een adviseur blijft geheim, tenzij u toestemming geeft om deze informatie te delen met de onderzoekers. Andersom werkt het precies zo. Adviseurs mengen zich niet in een onderzoekstraject van een klokkenluiderszaak.

Medewerking werkgever

Het onderzoek naar uw melding start binnen 6 weken als uw verzoekschrift aan de eisen voldoet en er goede reden is om onderzoek te doen. Tijdens het onderzoek wordt de werkgever ook gehoord over uw vermoeden. Hij moet volledig en naar waarheid inlichtingen geven aan de onderzoekers. Ook moet hij inzage geven in de stukken die nodig zijn voor het onderzoek. In het geval van een onderzoek bij de overheid ligt dat soms wat ingewikkelder. Bijvoorbeeld als het gaat om nationale veiligheid.

Onderzoeksrapport

Aan het eind van het onderzoek stellen de onderzoekers een rapport op. De werkgever en de klokkenluider kunnen op het concept reageren. Als de onderzoekers concluderen dat er sprake is van een misstand, staat in dit rapport wat (waarschijnlijk) de oorzaken zijn en wat de gevolgen zijn. Ook kunnen er aanbevelingen voor de werkgever in staan. Ten slotte maken de onderzoekers het rapport openbaar. Hier staan echter nooit namen in van personen of organisaties.

Meerdere signalen

Het Huis kan zelf ook een onderzoek instellen als van meerdere kanten signalen bij het Huis binnenkomen dat er iets mis is bij een werkgever. Het Huis doet nooit onderzoek alleen op grond van berichten in de media of op grond van horen-zeggen.

Deel via: