Onderzoeksrapporten

Hier zijn de rapporten te lezen die de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders heeft uitgebracht na onderzoek naar een (vermoeden van een) misstand en/of naar de behandeling van de klokkenluider door de werkgever (bejegeningsonderzoek).

Het verlenen van vergunningen

Publicatiedatum: 12 juli 2019

Een werknemer bij een waterschap die bij zijn werkgever als klokkenluider een vermoeden van een misstand meldde, is niet aantoonbaar als gevolg daarvan ontslagen. Het Huis voor Klokkenluiders heeft in een onderzoek geen feiten gevonden die aantonen of aannemelijk maken dat het melden van (het vermoeden van) een misstand de oorzaak is van het negatieve oordeel over het functioneren van de medewerker en uiteindelijk zijn ontslag.

Het rapport
Bijlage B
Bijlage C


Het gebruik van een keurmerk 

Publicatiedatum: 1 mei 2019

Een werknemer bij een bedrijf in industri√ęle verpakkingen meldde dat de verpakkingen met een keurmerk toch mankementen vertoonden. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen zou dat gevaar op kunnen leveren. Het was terecht dat de klokkenluider zijn vermoedens uitte, maar hij kreeg toch ontslag.

Het rapport
Bijlage A
Bijlage B


De stort van grond uit sloten en bermen

Publicatiedatum: 1 mei 2019

Een werknemer van een gemeente deed een melding over het storten van grond door die gemeente. Het Huis voor Klokkenluiders heeft de werknemer niet als ‘klokkenluider’ aangemerkt. Bovendien stond zijn ontslag los van zijn melding. Zijn ontslag was het gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding.

Het rapport (inclusief bijlage A)
Bijlage B
Bijlage C

Deel via: