Onderzoeksrapporten


Het gebruik van een keurmerk 

Publicatiedatum: 1 mei 2019

Een werknemer bij een bedrijf in industri√ęle verpakkingen meldde dat de verpakkingen met een keurmerk toch mankementen vertoonden. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen zou dat gevaar op kunnen leveren. Het was terecht dat de klokkenluider zijn vermoedens uitte, maar hij kreeg toch ontslag.

Het rapport
Bijlage A
Bijlage B


De stort van grond uit sloten en bermen

Publicatiedatum: 1 mei 2019

Een werknemer van een gemeente deed een melding over het storten van grond door die gemeente. Het Huis voor Klokkenluiders heeft de werknemer niet als ‘klokkenluider’ aangemerkt. Bovendien stond zijn ontslag los van zijn melding. Zijn ontslag was het gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding.

Het rapport (inclusief bijlage A)
Bijlage B
Bijlage C

Deel via: