Pers

Woordvoering Huis voor klokkenluiders

Klokkenluiders halen regelmatig het nieuws. Werknemers en de informatie die zij met ons delen genieten bij ons echter volledige vertrouwelijkheid. Wij doen dan ook geen publieke uitspraken over zaken die wij behandelen. Wel staan we media graag te woord over algemene zaken, bijvoorbeeld over klokkenluidersregelingen.

Persvoorlichting en woordvoering

Pers kan contact opnemen met:

Arjen WilbersArjen Wilbers, communicatieadviseur
Telefoon: 088 – 371 30 03
Mobiel: 06 – 11 11 95 06
E-mail: arjen.wilbers@huisvoorklokkenluiders.nl

 

Informatieverstrekking

Iedereen die betrokken is bij het werk van het Huis voor Klokkenluiders heeft een geheimhoudingsplicht. Wij verstrekken geen vertrouwelijke gegevens van klokkenluiders, bedrijven of organisaties aan derden. Een belangrijke uitzondering hierop is als wij kennis krijgen van misdrijven waarbij sprake is van een onmiddellijk dreigend levensgevaar.

Het Huis is uitgezonderd van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit betekent dat wij niet verplicht kunnen worden om op basis van die wet informatie te verstrekken.

Wij rapporteren jaarlijks in algemene zin over de opgedane ervaringen met betrekking tot klokkenluiden aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Eerste en Tweede Kamer. De informatie die wij daarbij verstrekken is altijd volledig geanonimiseerd en niet tot personen en organisaties herleidbaar.

 

Deel via: