Samenhang en borging

Werken aan integriteit vergt een samenhangende aanpak. Uw inspanningen moeten elkaar versterken. Dankzij goede planning en coördinatie. Zorg voor een integriteitsplan dat u regelmatig evalueert. En een functionaris die de samenhang bewaakt, risico’s signaleert en de inspanningen coördineert, monitort en bijstelt. Zo verankert u integriteit.

Direct aan de slag:

Integriteitsprofessionals hebben een voortrekkersrol. Zorg ervoor dat er een goed opgeleide compliance officer, ethiekfunctionaris of integriteitscoördinator is.

Bij integriteit zijn veel verschillende collega’s betrokken. Breng alle integriteitsactoren in kaart. Wie werkt er allemaal aan ethiek? Zo kunt u een samenwerkend integriteitsteam vormen.

Met de Integriteit infrastructuur  kunt u een samenhangende aanpak ontwikkelen. Dit model is ontwikkeld op basis van de meest actuele inzichten op het gebied van compliance, integriteit en organisatie-ethiek. Het beschrijft de onderwerpen die onmisbaar zijn voor de integriteit in uw organisatie. Zo zorgt ervoor dat uw investeringen in ethiek tot blijvend succes leiden.

Meer achtergrondinformatie vindt u ons documentatiecentrum.

Deel via: