Verkenningen

De vertrouwenspersoon Integriteit: stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven 2018.

De rol van vertrouwenspersonen Integriteit is vaak nog onduidelijk en onvoldoende ingebed in de organisatie. Dat is een van de voornaamste conclusies uit het onderzoeksrapport. Uit het rapport komt onder meer naar voren dat werkgevers meer kunnen doen om de deskundigheid van vertrouwenspersonen te ontwikkelen en dat zij zich bovendien nog onvoldoende inspannen voor een veilige organisatiecultuur.

Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017

Werkgevers voorzien nog onvoldoende in de voorwaarden die nodig zijn om veilig vermoedens van misstanden te kunnen melden. Dit blijkt uit de Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017. het onderzoek is gehouden onder ruim 300 ondernemingsraden. In veel organisaties durven werknemers misstanden niet te melden. In een op de zeven gevallen heerst volgens de OR een angstcultuur.

Deel via: