Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht

Recht op vertrouwelijk advies

Overweegt u een melding te maken van een misstand die gerelateerd is aan uw werk? Dan heeft u recht op vertrouwelijk advies. Vertrouwenspersonen bij uw werkgever en medewerkers van het Huis voor Klokkenluiders hebben een geheimhoudingsplicht. Dat is wettelijk zo geregeld.

Verzoek om vertrouwelijke behandeling

Als u een misstand vermoedt, bepaalt u zelf of u dit meldt. Het is wel verstandig dat u nagaat of het wel echt om een misstand gaat. Wat een misstand is, staat in de wet beschreven. U kunt hierover ook vertrouwelijk advies vragen aan een adviseur van het Huis voor Klokkenluiders. Besluit u intern een melding te doen, let er dan op dat u aangeeft dat u vertrouwelijke behandeling wilt. Uw werkgever is dan verplicht uw melding vertrouwelijk te behandelen.

Geheimhoudingsplicht vertrouwenspersoon

Werken er in uw organisatie meer dan 50 mensen? Dan moet er een klokkenluidersregeling zijn. Hierin staat dat u een adviseur in vertrouwen mag raadplegen. Dit moet wel een vertrouwenspersoon zijn. Een bedrijfsarts of een bedrijfsmaatschappelijk werker bijvoorbeeld. Zo iemand heeft namelijk een geheimhoudingsplicht. De bedrijfsarts heeft daarnaast ook nog eens beroepsgeheim en mag weigeren een verklaring af te leggen. Dat heet verschoningsrecht.

Vertrouwelijk advies via het Huis voor Klokkenluiders

Iedereen die bij het Huis voor Klokkenluiders werkt heeft een geheimhoudingsplicht. Als u contact met ons opneemt, is vertrouwelijkheid gegarandeerd. Zonder uw instemming maken wij uw identiteit nooit bekend. Ook de informatie die u ons geeft en de adviezen die wij u geven blijven strikt vertrouwelijk. Adviseurs van het Huis zijn deskundig en zijn zeer goed op de hoogte van de wet. Ook hebben ze veel ervaring met meldingen van misstanden. Zij kennen alle procedures.

Geen uitwisseling van informatie

Adviseurs van het Huis mogen geen informatie geven aan de onderzoekers binnen het Huis. Wat u met een adviseur bespreekt blijft geheim, tenzij u toestemming aan de adviseur geeft om deze informatie te delen met de onderzoekers. Andersom werkt het precies zo: adviseurs van het Huis hebben geen toegang tot onderzoeksinformatie van een klokkenluiderszaak.

Deel via: