Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht

Vertrouwelijke behandeling

Overweegt u een melding te maken van een misstand die gerelateerd is aan uw werk? Dan heeft u recht op vertrouwelijk advies. Als u een misstand vermoedt, bepaalt u zelf of u dit meldt. Het is wel verstandig dat u nagaat of het wel echt om een misstand gaat. U kunt hierover vertrouwelijk advies vragen aan een adviseur van het Huis voor Klokkenluiders. Besluit u intern een melding te doen, let er dan op dat u aangeeft dat u vertrouwelijke behandeling wilt. Uw werkgever is dan verplicht uw melding vertrouwelijk te behandelen.

Werken er in uw organisatie meer dan 50 mensen? Dan moet er een klokkenluidersregeling zijn. Hierin staat dat u een adviseur in vertrouwen mag raadplegen. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn of bijvoorbeeld een bedrijfsarts of een bedrijfsmaatschappelijk werker. Zo iemand heeft namelijk een geheimhoudingsplicht.

Vertrouwelijk advies via het Huis voor Klokkenluiders

Als u contact met ons opneemt, is vertrouwelijkheid gegarandeerd. Zonder uw instemming maken wij uw identiteit nooit bekend. Ook de informatie die u ons geeft en de adviezen die wij u geven blijven strikt vertrouwelijk. Adviseurs van het Huis zijn deskundig en hebben veel ervaring met meldingen van misstanden. Zij kennen alle procedures.

Geen uitwisseling van informatie

De afdelingen Advies en Onderzoek van het Huis werken onafhankelijk van elkaar. Adviseurs mogen geen informatie geven aan de onderzoekers binnen het Huis. Wat u met een adviseur bespreekt blijft geheim, tenzij u toestemming aan de adviseur geeft om deze informatie te delen met de onderzoekers. Andersom werkt het precies zo: adviseurs van het Huis hebben geen toegang tot onderzoeksinformatie van een klokkenluiderszaak.

Deel via: