Advies

Met goed advies en gerichte ondersteuning bereiden we u voor op het zorgvuldig doen van een melding van een misstand.

Lees verder

Onderzoek

Meldt u een misstand, dan kan het Huis voor Klokkenluiders de situatie onderzoeken. Klokkenluiders kunnen hiertoe een verzoek indienen.

Lees verder

Nieuws

13 november 2019

Meer druk nodig om integriteit te bewaken en versterken

Er is meer centrale druk vanuit parlement en regering nodig om de integriteit van de verschillende ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen te versterken en bewaken. Hetzelfde geldt ...

Lees dit bericht

Preventie

Preventie, vroege signalering en tijdige interventie verkleinen de risico’s op misstanden voor werknemers én werkgevers.

Lees verder

Rechten en plichten

Klokkenluiders en werkgevers hebben rechten en plichten. Door op de juiste manier te handelen, kunt u onaangename verrassingen voorkomen.

Lees verder

Klokkenluiderswet

Rechtsbescherming van klokkenluiders is geregeld in de wet Huis voor klokkenluiders. Belangrijke punten uit de wet op een rij.

Lees verder