Advies

Met goed advies bereiden we u voor op het doen van een melding van een misstand. U kunt ook bij ons terecht voor psychosociale ondersteuning.

Lees verder

Onderzoek

Meldt u een misstand, dan onderzoekt een externe instantie de situatie. Soms doet het Huis dat zelf. Klokkenluiders kunnen hiertoe een verzoek indienen.

Lees verder

Nieuws

10 oktober 2017

Voorzitter Huis voor Klokkenluiders vertrekt

Paul Loven vertrekt per 15 oktober 2017 als bestuursvoorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. De functie wordt waargenomen door vice-voorzitter Edith Snoeij.

Lees dit bericht

De nieuwe klokkenluiderswet

Per 1 juli geldt de nieuwe wet Huis voor klokkenluiders. Rechtsbescherming van klokkenluiders is nu geregeld. Belangrijke punten uit de wet op een rij.

Lees verder

Rechten & plichten

Een klokkenluider moet eerst intern melden. Een werkgever met 50 of meer medewerkers moet een klokkenluidersregeling hebben.

Lees verder

Kennis & Preventie

Preventie, vroege signalering en tijdige interventie verkleinen de risico’s op misstanden voor werknemers én werkgevers.

Lees verder