Advies

Met goed advies bereiden we u voor op het doen van een melding van een misstand. U kunt ook bij ons terecht voor psychosociale ondersteuning.

Lees verder

Onderzoek

Meldt u een misstand, dan onderzoekt een externe instantie de situatie. Soms doet het Huis dat zelf. Klokkenluiders kunnen hiertoe een verzoek indienen.

Lees verder

Nieuws

13 december 2018

Huis voor Klokkenluiders gesloten tijdens de kerstvakantie

In verband met de kerstvakantie is het Huis voor Klokkenluiders gesloten van maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari. Voor spoedgevallen kunt u ...

Lees dit bericht

Klokkenluiderswet

Per 1 juli 2016 geldt de nieuwe wet Huis voor klokkenluiders. Rechtsbescherming van klokkenluiders is nu geregeld. Belangrijke punten uit de wet op een rij.

Lees verder

Vertrouwenspersoon

De rol van de vertrouwenspersoon is vaak nog onvoldoende ingebed in de organisatie. Bekijk het onderzoek naar de stand van zaken.

Lees verder

Preventie

Preventie, vroege signalering en tijdige interventie verkleinen de risico’s op misstanden voor werknemers én werkgevers.

Lees verder