Vertrouwelijkheid en geheimhoudings­plicht

Is er iets mis op uw werk? U heeft recht op vertrouwelijk advies. Vertrouwenspersonen op uw werk en medewerkers van het Huis hebben een geheimhoudingsplicht.

Vertrouwelijk advies

De nieuwe klokkenluiderswet

Per 1 juli geldt de nieuwe wet Huis voor klokkenluiders. Rechtsbescherming van klokkenluiders is nu geregeld. Belangrijke punten uit de wet op een rij.

Meer over de wet

Nieuws

6 februari 2017

Gratis brochure over meldregeling misstanden

Voor veel organisaties is een meldregeling voor misstanden verplicht. Download nu de gratis brochure Integriteit in de praktijk: De meldregeling en lees alles over verplichtingen en implementatie.

Lees dit bericht

Rechten en plichten

Een klokkenluider moet eerst intern melden. Een werkgever met 50 of meer medewerkers moet een klokkenluidersregeling hebben.

Rechten & plichten

Onderzoek

Meldt u een misstand, dan onderzoekt een externe instantie de situatie. Soms doet het Huis dat zelf. Klokkenluiders kunnen hiertoe een verzoek indienen.

Lees verder

Gratis advies en hulp

Met goed advies bereiden we u voor op het doen van een melding van een misstand. U kunt ook bij ons terecht voor psychosociale ondersteuning.

Advies & hulp