Advies

Met goed advies bereiden we u voor op het doen van een melding van een misstand. U kunt ook bij ons terecht voor psychosociale ondersteuning.

Lees verder

Onderzoek

Meldt u een misstand, dan onderzoekt een externe instantie de situatie. Soms doet het Huis dat zelf. Klokkenluiders kunnen hiertoe een verzoek indienen.

Lees verder

Nieuws

7 juni 2018

Rol vertrouwenspersoon vaak nog onvoldoende ingebed in organisatie

Onderzoek naar de rol van vertrouwenspersonen.

Lees dit bericht

De nieuwe klokkenluiderswet

Per 1 juli 2016 geldt de nieuwe wet Huis voor klokkenluiders. Rechtsbescherming van klokkenluiders is nu geregeld. Belangrijke punten uit de wet op een rij.

Lees verder

De Meldregeling

Een klokkenluider moet eerst intern melden. Een werkgever met 50 of meer medewerkers moet een klokkenluidersregeling hebben.

Lees verder

Preventie

Preventie, vroege signalering en tijdige interventie verkleinen de risico’s op misstanden voor werknemers én werkgevers.

Lees verder