Advies

Met goed advies bereiden we u voor op het doen van een melding van een misstand. U kunt ook bij ons terecht voor psychosociale ondersteuning.

Lees verder

Onderzoek

Meldt u een misstand, dan kan het Huis voor Klokkenluiders de situatie onderzoeken. Klokkenluiders kunnen hiertoe een verzoek indienen.

Lees verder

Nieuws

19 december 2018

Onderzoek naar Huis voor Klokkenluiders zélf

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft meldingen gekregen over vermoedens van misstanden bij het Huis voor Klokkenluiders.

Lees dit bericht

Klokkenluiderswet

Rechtsbescherming van klokkenluiders is geregeld in de wet Huis voor klokkenluiders. Belangrijke punten uit de wet op een rij.

Lees verder

Vertrouwenspersoon

De rol van de vertrouwenspersoon is vaak nog onvoldoende ingebed in de organisatie. Bekijk het onderzoek naar de stand van zaken.

Lees verder

Preventie

Preventie, vroege signalering en tijdige interventie verkleinen de risico’s op misstanden voor werknemers én werkgevers.

Lees verder