Advies

Met goed advies bereiden we u voor op het doen van een melding van een misstand. U kunt ook bij ons terecht voor psychosociale ondersteuning.

Lees verder

Onderzoek

Meldt u een misstand, dan onderzoekt een externe instantie de situatie. Soms doet het Huis dat zelf. Klokkenluiders kunnen hiertoe een verzoek indienen.

Lees verder

Nieuws

14 september 2017

Column: ‘Angstcultuur: een erfenis die je kunt weigeren’.

Wilt u op uw werk floreren of creperen? Het antwoord op die vraag ligt voor de hand: niemand heeft zin in een werkplek waar pesten, intimidatie, isolatie en angst aan de orde van de dag zijn.

Lees dit bericht

De nieuwe klokkenluiderswet

Per 1 juli geldt de nieuwe wet Huis voor klokkenluiders. Rechtsbescherming van klokkenluiders is nu geregeld. Belangrijke punten uit de wet op een rij.

Lees verder

Rechten & plichten

Een klokkenluider moet eerst intern melden. Een werkgever met 50 of meer medewerkers moet een klokkenluidersregeling hebben.

Lees verder

Kennis & Preventie

Preventie, vroege signalering en tijdige interventie verkleinen de risico’s op misstanden voor werknemers én werkgevers.

Lees verder