Advies

Met goed advies en gerichte ondersteuning bereiden we u voor op het zorgvuldig doen van een melding van een misstand.

Lees verder

Onderzoek

Meldt u een misstand, dan kan het Huis voor Klokkenluiders de situatie onderzoeken. Klokkenluiders kunnen hiertoe een verzoek indienen.

Lees verder

Nieuws

24 mei 2019

Europees netwerk over integriteit en klokkenluiden

Oprichting van een Europees netwerk van overheidsorganisaties op het gebied van klokkenluiden en integriteit.

Lees dit bericht

Preventie

Preventie, vroege signalering en tijdige interventie verkleinen de risico’s op misstanden voor werknemers én werkgevers.

Lees verder

Klokkenluiderswet

Rechtsbescherming van klokkenluiders is geregeld in de wet Huis voor klokkenluiders. Belangrijke punten uit de wet op een rij.

Lees verder

Vacatures

Het Huis voor klokkenluiders heeft een vacature voor een jurist. Je ondersteunt het Huis met advies en afhandeling van procedures. Reageer vóór 1 juli.

Lees verder